Versiunea in Limba Romana
Apasati aici pentru
versiunea in limba romana

Group of Biospectroscopy

A joint-team from the “Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry, Iasi and the “C.D. Nenitescu” Centre of Organic Chemistry, Bucharest, of the Romanian Academy.

Research involving structure elucidation and mixture analysis using NMR, IR and NIR, synthesis of biologically active/biologically relevant compounds.

 

The Group of Spectroscopy is a joint-team from the “Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry, Iasi and the “C.D. Nenitescu” Centre of Organic Chemistry, Bucharest, both institutes belonging to the Romanian Academy. The group was founded in 2007 as continuation of the projects “National Nuclear Magnetic Resonance Laboratory” (1997-2007) and “Superconducting NMR Laboratory” in the Centre of Organic Chemistry (1990-1997).

MAIN RESEARCH DIRECTIONS

- Structure elucidation / stereochemistry studies for organic, organometallic, and natural compounds.

- Medical diagnosis and research in the field of rare diseases / inborn errors of metabolism.

- Research activities in the field of food sciences.

- Studies and Characterization of materials and macromolecular compounds.

- Fine organic synthesis.

- Teaching and dissemination activities.

- Analytical service and applied research.

- Joint Demo and Application Facility: Bruker Biospin – “P. Poni” Inst. of Macromolec. Chem.

 

EXAMPLES AND BRIEF DESCRIPTION OF RESEARCH ACTIVITIES

Structure elucidation / stereochemistry studies for organic, organometallic, and natural compounds.

Solvent induced chemical shifts in the 15N-NMR spectra at natural abundance. Examples:

                                                               

            

Proving the coordinative N-Se bonding by H-Se NMR correlations over one N atom.

              

M. Kulcsar, A. Beleaga, C. Silvestru, A. Nicolescu, C. Deleanu, C. Todasca, A. Silvestru, Dalton Trans., 2007, 2187-2196.

Other selenium containing compounds. Double resonance NMR experiments proving a solution equilibrium for halogenated phenoxaselenins.

A. Gioaba, C. Deleanu, Rev. Roum. Chim., 1998, 43 (2), 157-161.

Related topics. Proving the halogen exchange in phenoxatellurins by 125Te-NMR.

C. Deleanu, A. Gioaba, M. Moraru, An. Univ. Buc. Chim., 1996, 5, 75-80.

 

Medical diagnosis and research in the field of rare diseases / inborn errors of metabolism.

Grupul nostru este activ în domeniul studiului fluidelor biologice şi al biopsiilor din anul 1994. Direcţiile activitate sunt variate abordând în special probe de urină şi lichid cefalorahidian, atât pentru cercetare medicală cât şi pentru scopuri didactice (cursuri şi lucrări de laborator cu masteranzii de la UMF Bucureşti, activităţi practice în cadrul unor teze de doctorat).

In afara interesului general pentru cercetare şi educaţie, grupul nostru este deosebit de preocupat de situaţia diagnosticării bolilor rare, cu precădere al erorilor de metabolism înnăscute. Suntem conştienţi de faptul şi pe plan mondial, datorită diversităţii foarte mari a acestor boli corelată cu incidenţa lor scăzută, este aproape imposibilă testarea lor completă la naştere. Totuşi, în funcţie de ţară, o parte din aceste boli sunt testate la naştere. Spectroscopia RMN este o metodă nouă şi deosebit de eficientă pentru testarea simultană a mai multor boli rare. Pe plan mondial mai multe colective şi laboratoare de RMN şi-au unit forţele cu spitale universitare sau facultăţi de medicină pentru efectuarea de screening-uri în domeniul bolilor rare. In România şi Republica Moldova există un număr extrem de redus de boli rare care sunt testate prin screening-uri neonatale clasice. Grupul nostru, în lipsa unui sprijin guvernamental nu poate realiza un screening complet neonatal. Totuşi, înţelegând gravitatea situaţiei şi având atât dotările minime necesare cât şi experienţă îndelungată în domeniu dobândită prin colaborări externe, încercăm aducem contribuţia noastră în acest domeniu în regiunea în care ne aflăm. Astfel, din anul 2004 acordăm sprijin unui număr limitat de medici din România şi Republica Moldova pentru diagnosticarea pacienţilor cu suspiciuni de boli rare. In ciuda costurilor ridicate de operare ale echipamentelor RMN, toate activităţile de diagnosticare a bolilor rare efectuate de noi sunt acoperite de cele două institute ale Academiei Române în care ne desfăşurăm activitatea, astfel neexistând nici un fel de costuri pentru pacienţi sau medicii cu care colaborăm.

Un copil sănătos şi fericit din grupul de control.

Acidul metilmalonic.

Spectrul 1H-RMN al unei probe de urină provenind de la un băiat de 2 ani diagnosticat în laboratorul nostru cu acidurie metil malonică.

Evoluţia concentraţiei de acid metil malonic acumulată în probele de urină ale aceluiaşi pacient în urma monitorizării prin RMN în laboratorul nostru pe o perioadă de patru ani.

Conştienţi fiind de utilitatea dotărilor pe care le deţinem si expertiza pe care o avem, înțelegem contribuim voluntar la sprijinirea eforturilor pentru diagnosticarea bolilor rare în România. Realizăm acest obiectiv prin analiza unor cazuri suspecte şi prin monitorizarea unor cazuri confirmate. De asemenea susţinem prezentări de specialitate ample în mod regulat la manifestări ştiinţifice din România şi regiune (Moldova, Bulgaria). Nu avem însă activităţi de popularizare pentru publicul larg, asociaţii de părinţi/pacienţi, ONG-uri, etc, activitatea noastră fiind pur ştiinţifică. Suntem solidari cu toate eforturile depuse de toate persoanele individuale şi instituţiile/asociaţiile în lupta pentru diagnosticarea şi îngrijirea pacienţilor cu boli rare din România şi Moldova.

Organizaţii precum cele ale părinţilor sau Alianţa Naţională pentru Boli Rare (www.bolirareromania.ro) încearcă facă puntea între autorităţi, experţii în domeniu şi pacienţi.

 

 

Research activities in the field of food sciences.

Determinare distribuţiei acizilor graşi din trigliceride în cele două poziţii ale glicerinei 1/3 versus 2 prin 13C-RMN:

C. Deleanu, “NMR Spectroscopy.  Food Applications” in Encyclopedia of Analytical Sciences, Elsevier, Oxford,  2005, Vol. 6., pp. 303-315.

 

Cunatificarea compuşilor minori din vin prin 1H-RMN.

M.-C. Buzas, N. Chira, C. Deleanu, S. Rosca, Rev. Chim. (Bucharest), 2003, 54 (10), 831 – 833.

 

Studies and Characterization of materials and macromolecular compounds.

Polimeri uşor procesabili cu aplicaţii în elctroluminiscenţă:

M.-D. Damaceanu, R.-D. Rusu, A. Nicolescu, M. Bruma, J Polym. Sci. Part A: Polym. Chem., 2011, 49, 893-906.

Alte exemple de polimeri conţinând heterociclici cu azot:

S. Garea, H. Iovu, A. Nicolescu, C. Deleanu, Polymer Testing, 2009, 28, 338-347.

 

Fine organic synthesis.

 

Teaching and dissemination activities.

   

 

Analytical service and applied research.

Grupul nostru este implicat în principal în activităţi de cercetare fundamentală, cu grad mare de noutate şi care duc cu precădere la publicaţii în literatura de specialitate. In plus, a doua misiune a grupului este susţinerea altor grupuri de cercetare din institutele noastre cu servicii analitice de tip RMN. In aceste condiţii nu încurajăm şi chiar evităm efectuarea de servicii analitice în regim de prestare de servicii. Avem totuşi mai mulţi beneficiari industriali tradiționali pentru care efectuăm servicii analitice şi cercetări aplicative/industriale pe baza unor contracte sau parteneriate pe termen lung. In perioada în care singurele aparate RMN din ţară se aflau în institutele noastre, am încercat suplinim lipsa acestor tehnici pentru orice client sau problematica solicitată. In prezent există suficiente spectrometre RMN în marile oraşe universitare, iar noi încercăm ne îndeplinim principalele misiuni descrise la începutul acestui paragraf. Dacă nu sunteţi unul dintre colaboratorii noştri industriali tradiționali şi dacă nu reuşiţi rezolvaţi problema altfel, putem programa o discuţie pentru a aprecia oportunitatea unui serviciu analitic pentru dumneavoastră. In nici un caz nu furnizăm liste de preţuri pentru servicii analitice standard fără o discuţie prealabilă.

 

Joint Demo and Application Facility: Bruker Biospin – “P. Poni” Inst. of Macromolec. Chem..

Since 1996 our NMR Laboratories are joint Bruker Biospin Demonstration, Applications and Information Facilities.

For more information, contact us by e-mail: calin.deleanu@yahoo.com

Above, a historical picture, back in 1997 in Rheinstetten, Germany, from left to right, Dr. Victor Vormacek, Dr. Calin Deleanu and Dr. Tony Keller, setting up the last details for the official opening of the join Bruker-“C.D. Nenitescu” Centre of Organic Chemistry NMR facility in Romania.

 

Since 2007 the joint Bruker Biospin Demonstration, Applications and Information Laboratories are located in the “Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry, Iasi, Romania.

 

Group of Biospectroscopy – CONTACT:

Laboratories:
NMR Laboratories, in the "Petru Poni" Institute of Macromolecular Chemistry , Aleea Grigore Ghica Voda 41-A, Iasi, Romania.
(In Copou before the Faculty of Agronomy, in front of the St. Nicolae church).
Laboratoaries no P12, P13, 301 in the Institute of Organic Chemistry, Splaiul Independentei nr. 202-B, Bucharest, Romania.
(Near ICECHIM, between Cotroceni Bridge and Grozavesti Bridge).
Buss 601 (from center of town, e.g. University Square), buss stop “Facultatea de Filosofie”.
10 minutes on foot from the Metro stop “Eroilor” or Metro stop “Grozavesti”.

Correspondence:
Spectroteam, P.O.Box 35-16, Bucharest, Romania.
or
"Petru Poni" Institute of Macromolecular Chemistry, Group of Biospectroscopy, Aleea Grigore Ghica Voda 41-A, Iasi, Romania.
Phone.: +40-074-340 456
Tel: +40-232-260332; 26033; 26034 ext. 133 (NMR laboratories)
Fax: +40-21-627 63 66.
e-mail: calin.deleanu@yahoo.com

The Group of Biospectroscopy is working in:


Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry of the Romanian Academy


“C.D. Nenitescu” Centre of Organic Chemistry of the Romanian Academy