English Language Version
Click here for the
English Language Version

Grupul de Biospectroscopie

Colectiv mixt din Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni”, Iaşi şi din Centrul de Chimie Organică „C.D. Neniţescu”, Bucureşti ale Academiei Române.

Determinări de structură şi analiza amestecurilor complexe în principal prin spectroscopie RMN, IR şi NIR, sinteză de compuși cu activitate/relevanţă biologică.

 

Grupul de Biospectroscopie funcționează cu un colectiv mixt din Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni”, Iaşi şi din Centrul de Chimie Organică „C.D. Neniţescu”, Bucureşti, ambele aparţinând Academiei Române. Grupul a fost fondat in 2007 ca o continuare a proiectului "Laboratorul Naţional de Rezonanţă Magnetică Nucleară" (1997-2007) şi a Laboratorului de RMN supraconductor din Centrul de Chimie Organică (1990-1997).

DIRECTII PRINCIPALE DE CERCETARE

- Elucidări de structură / studii de stereochimie în chimia organică, organometalică şi a compuşilor naturali.

- Diagnostic şi cercetare în domeniul bolilor rare / tulburărilor de metabolism înnăscute.

- Cercetări în domeniul ştiinţelor alimentare.

- Caracterizarea materialelor şi a compuşilor macromoleculari.

- Sinteză fină organică.

- Activităţi didactice şi de popularizare.

- Servicii analitice şi de cercetare aplicativă.

- Laborator comun de Demonstraţii şi Aplicaţii RMN Bruker Biospin – Inst. Chim. Macromolec. „P. Poni”.

 

EXEMPLE ŞI DESCRIERE SUMARĂ A ACTIVITĂŢILOR

Elucidări de structură / studii de stereochimie în chimia organică, organometalică şi a compuşilor naturali.

Deplasări chimice induse de solvent în spectrele 15N-RMN la abundenţă naturală. Exemple:

                                                               

            

Legătură coordinativă N-Se dovedită prin corelaţii indirecte H-Se RMN peste un atom de N.

              

M. Kulcsar, A. Beleaga, C. Silvestru, A. Nicolescu, C. Deleanu, C. Todasca, A. Silvestru, Dalton Trans., 2007, 2187-2196.

Alţi compuşi cu seleniu. Experienţe RMN de dublă rezonanţă care demonstrează existenţa unui echilibru în soluţie în fenoxaselenine halogenate.

A. Gioaba, C. Deleanu, Rev. Roum. Chim., 1998, 43 (2), 157-161.

Subiecte înrudite. Dovedirea schimbului de halogen în fenoxatelurine prin 125Te-RMN.

C. Deleanu, A. Gioaba, M. Moraru, An. Univ. Buc. Chim., 1996, 5, 75-80.

 

Diagnostic şi cercetare în domeniul bolilor rare / tulburărilor de metabolism înnăscute.

Grupul nostru este activ în domeniul studiului fluidelor biologice şi al biopsiilor din anul 1994. Direcţiile activitate sunt variate abordând în special probe de urină şi lichid cefalorahidian, atât pentru cercetare medicală cât şi pentru scopuri didactice (cursuri şi lucrări de laborator cu masteranzii de la UMF Bucureşti, activităţi practice în cadrul unor teze de doctorat).

 

In afara interesului general pentru cercetare şi educaţie, grupul nostru este deosebit de preocupat de situaţia diagnosticării bolilor rare, cu precădere al erorilor de metabolism înnăscute. Suntem conştienţi de faptul că şi pe plan mondial, datorită diversităţii foarte mari a acestor boli corelată cu incidenţa lor scăzută, este aproape imposibilă testarea lor completă la naştere. Totuşi, în funcţie de ţară, o parte din aceste boli sunt testate la naştere. Spectroscopia RMN este o metodă nouă şi deosebit de eficientă pentru testarea simultană a mai multor boli rare. Pe plan mondial mai multe colective şi laboratoare de RMN şi-au unit forţele cu spitale universitare sau facultăţi de medicină pentru efectuarea de screening-uri în domeniul bolilor rare. In România şi Republica Moldova există un număr extrem de redus de boli rare care sunt testate prin screening-uri neonatale clasice. Grupul nostru, în lipsa unui sprijin guvernamental nu poate realiza un screening complet neonatal. Totuşi, înţelegând gravitatea situaţiei şi având atât dotările minime necesare cât şi experienţă îndelungată în domeniu dobândită prin colaborări externe, încercăm să aducem contribuţia noastră în acest domeniu în regiunea în care ne aflăm. Astfel, din anul 2004 acordăm sprijin unui număr limitat de medici din România şi Republica Moldova pentru diagnosticarea pacienţilor cu suspiciuni de boli rare. In ciuda costurilor ridicate de operare ale echipamentelor RMN, toate activităţile de diagnosticare a bolilor rare efectuate de noi sunt acoperite de cele două institute ale Academiei Române în care ne desfăşurăm activitatea, astfel neexistând nici un fel de costuri pentru pacienţi sau medicii cu care colaborăm.

Un copil sănătos şi fericit din grupul de control.

Acidul metilmalonic.

Spectrul 1H-RMN al unei probe de urină provenind de la un băiat de 2 ani diagnosticat în laboratorul nostru cu acidurie metil malonică.

Evoluţia concentraţiei de acid metil malonic acumulată în probele de urină ale aceluiaşi pacient în urma monitorizării prin RMN în laboratorul nostru pe o perioadă de patru ani.

Conştienţi fiind de utilitatea dotărilor pe care le deţinem si expertiza pe care o avem, înțelegem să contribuim voluntar la sprijinirea eforturilor pentru diagnosticarea bolilor rare în România. Realizăm acest obiectiv prin analiza unor cazuri suspecte şi prin monitorizarea unor cazuri confirmate. De asemenea susţinem prezentări de specialitate ample în mod regulat la manifestări ştiinţifice din România şi regiune (Moldova, Bulgaria). Nu avem însă activităţi de popularizare pentru publicul larg, asociaţii de părinţi/pacienţi, ONG-uri, etc, activitatea noastră fiind pur ştiinţifică. Suntem solidari cu toate eforturile depuse de toate persoanele individuale şi instituţiile/asociaţiile în lupta pentru diagnosticarea şi îngrijirea pacienţilor cu boli rare din România şi Moldova.

 

Organizaţii precum cele ale părinţilor sau Alianţa Naţională pentru Boli Rare (www.bolirareromania.ro) încearcă să facă puntea între autorităţi, experţii în domeniu şi pacienţi.

 

29 februarie 2016 Ziua Internaţională a Bolilor Rare. www.rarediseaseday.org

 

 

Cercetări în domeniul ştiinţelor alimentare.

Determinare distribuţiei acizilor graşi din trigliceride în cele două poziţii ale glicerinei 1/3 versus 2 prin 13C-RMN:

C. Deleanu, “NMR Spectroscopy.  Food Applications” in Encyclopedia of Analytical Sciences, Elsevier, Oxford,  2005, Vol. 6., pp. 303-315.

 

Cunatificarea compuşilor minori din vin prin 1H-RMN.

M.-C. Buzas, N. Chira, C. Deleanu, S. Rosca, Rev. Chim. (Bucharest), 2003, 54 (10), 831 – 833.

 

Caracterizarea materialelor şi a compuşilor macromoleculari.

Polimeri uşor procesabili cu aplicaţii în elctroluminiscenţă:

M.-D. Damaceanu, R.-D. Rusu, A. Nicolescu, M. Bruma, J Polym. Sci. Part A: Polym. Chem., 2011, 49, 893-906.

Alte exemple de polimeri conţinând heterociclici cu azot:

S. Garea, H. Iovu, A. Nicolescu, C. Deleanu, Polymer Testing, 2009, 28, 338-347.

 

Sinteză fină organică.

 

Activităţi didactice şi de popularizare.

  

 

Servicii analitice şi de cercetare aplicativă.

Grupul nostru este implicat în principal în activităţi de cercetare fundamentală, cu grad mare de noutate şi care duc cu precădere la publicaţii în literatura de specialitate. In plus, a doua misiune a grupului este susţinerea altor grupuri de cercetare din institutele noastre cu servicii analitice de tip RMN.

 

In condiţiile menţionate mai sus, nu încurajăm şi chiar evităm efectuarea de servicii analitice în regim de prestare de servicii. Avem totuşi mai mulţi beneficiari industriali tradiționali pentru care efectuăm servicii analitice şi cercetări aplicative/industriale pe baza unor contracte sau parteneriate pe termen lung.

 

In perioada în care singurele aparate RMN din ţară se aflau în institutele noastre, am încercat să suplinim lipsa acestor tehnici pentru orice client sau problematica solicitată. In prezent există suficiente spectrometre RMN în marile oraşe universitare, iar noi încercăm să ne îndeplinim principalele misiuni descrise la începutul acestui paragraf. Dacă nu sunteţi unul dintre colaboratorii noştri industriali tradiționali şi dacă nu reuşiţi să rezolvaţi problema altfel, putem programa o discuţie pentru a aprecia oportunitatea unui serviciu analitic pentru dumneavoastră. In nici un caz nu furnizăm liste de preţuri pentru servicii analitice standard fără o discuţie prealabilă.

 

Laborator comun de Demonstraţii şi Aplicaţii RMN Bruker Biospin – Inst. Chim. Macromolec. „P. Poni”

Începând din anul 1996 Laboratoarele noastre RMN funcţionează în regim de Laboratoare Bruker Biospin de Demostraţii, Aplicaţii şi Informare.

 

Pentru mai multe informaţii contactaţi-ne la adresa de e-mail: calin.deleanu@yahoo.com

Deasupra o fotografie istorică, în 1997 în Rheistetten, Germania, de la stânga la dreapta, Dr. Victor Vormacek, Dr. Calin Deleanu and Dr. Tony Keller, punând la punct ultimele detalii pentru deschiderea oficială a laboratoarelor comune de RMN Bruker-Centrul de Chimie Organică „C.D. Neniţescu”, Bucureşti.

 

Începând cu anul 2007, laboratoarele comune de Demonstraţii, Aplicații şi Informare Bruker-Biospin sunt amplasate în Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni”, Iaşi.

 

Grupul de Biospectroscopie – CONTACT:

Laboratoare:
Laboratoarele RMN din Institutul de Chimie Macromoleculara "Petru Poni", Aleea Grigore Ghica Voda 41-A, Iasi.
(in Copou înainte de Agronomie, vis-a-vis de biserica Sf. Nicolae).
Laboratoarele P12, P13, 301 in Institutul de Chimie Organica, Splaiul Independentei nr. 202-B, Bucuresti.
(lângă ICECHIM intre Podul Cotroceni si Podul Grozăvești)
Autobuz 601 (din centru, de ex. Piața Universităţii), stația "Facultatea de Filosofie".
10 minute pe jos de la Stația de Metro "Eroilor" sau Stația de Metro "Grozăvești".

Adrese pentru corespondenta:
C.P. 35-16, Bucuresti.
sau
Institutul de Chimie Macromoleculara
Petru Poni”, Grupul de Biospectroscopie, Aleea Grigore Ghica Voda 41-A, Iasi.
Tel.: 0744-340.456
Tel: 0232-260332; 26033; 26034 int 133 (laboratorul RMN)
Fax: 021-627 63 66.
e-mail:
calin.deleanu@yahoo.com

Activitatea Grupului de Biospectroscopie se desfăşoară în laboratoarele din:


Institutul de Chimie Macromoleculara "Petru Poni” al Academiei Române


Centrul de Chimie Organica “C.D. Nenitescu” al Academiei Române